6. Nädal ITSPEA

 Seekordne nädala teema on: "Loe Rick Falkvinge ja Christian Engströmi raamatut The Case for Copyright Reform ning hinda pakutavaid lahendusi ajaveebiartiklis."


Nõustun igati raamatus toodud punktidega.

Kõige rohkem vaidlust tekitavam lause on minu arvamusel "Peer-to-peer file sharing is an example of such an activity that should be legal." või tõlgituna "Isikult isikule failijagamine on näide tegevusest, mis peaks olema legaalne." 

Kuna digitaalne sisu on kopeeritav peaaegu vaevata, ei aegu, ja ei tekita mingeid lisakulusid autorile erinevalt toodete tootmisest, siis on ka täiesti loogiline aru saada, et selle isikliku kasutamine(mitte raha teenimise eesmärgil) peaks olema tasuta ja legaalne.

Autoriõiguste aja piirang muuta 70 aasta peale peale surma 20 aasta peale ilmumise hetkest võib olla liiga lühike aeg.

Praegusel hetkel, kui mõni vana teos, nt raamat, autoriõiguste alt vabaneb, avaneb ka võimalus raamatust filmi teha, uusi lugusid kirjutada, muuta, jne ilma, et peaks õiguste pärast muretsema. Vanadele asjadele antakse uus hing sisse, aga miks peab sellega 70 aastat ootama peale autori surma? 

Ei ole mõistetav, miks autoriõigust püütakse võtta sarnaselt nagu muud vara nt. korterit, mida antakse surma korral edasi ja mille väärtus püsib 70 aasta või rohkemgi.  [1]

Nagu "The Case for Copyright Reform" ütleb, ühiskonna ja investori vaatest peaks autoriõiguste ajapiirangut vähendama. Kultuuri edendamise mõttes oleks hea vabastada autoriõigustest varem. 

Isiklikult arvan, et ühiskonnale tervikuna tooks see rohkem kasu, kui autoriõigused oleks lühema kehtivusega. Erinevus füüsilise varaga seisnebki selles, et kõik saavad digitaalsest sisust piiramatult osa. Korterit ei saa jagada kogu ühiskonnaga, mistõttu tal on ka kõrgem väärtus. 


[1] New Media Rights, What happens to a copyright when the copyright holder dies?, 2020, [Online]. Loetud aadressil: https://www.newmediarights.org/business_models/artist/what_happens_copyright_when_copyright_holder_dies Kasutatud; 08.03.2022


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

12. Nädal ITSPEA

10. nädala ITSPEA

11. Nädala ITSPEA